1. ThS. Trần Minh Đức                               

Trưởng phòng

Email: ductm80@gmail.com

SĐT: 094.117.2231

 

 

2. CN. Trần Thị Trà Giang

Phó trưởng phòng

Email: giangktv@gmail.com

SĐT: 098.356.9342