CN. Lê Thị Quỳnh Nga

Kế toán viên

Email: quynhngaktv71@gmail.com

SĐT: 098.945.5457

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hà An

Chuyên viên

Email: haan.vnas@gmail.com

SĐT: 093.177.2822

 

 

 

CN. Trịnh Hồng Ly

Kế toán viên

Email: hongly3131@gmail.com

SĐT: 039.692.1035

 

 

ThS. Văn Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

Email: vanh814@gmail.com

SĐT: 091.595.9658

 

 

 

CN. Hồ Thị Thục Anh

Chuyên viên

Email: thucanh91@gmail.com

SĐT: 097.360.8078

 

 

       CN. Nguyễn Tú Anh

       Kế toán viên

       Email: ngtuanh2405@gmail.com

       SĐT: 091.630.9698