Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 15/7/2020
16/07/2020 10:54
Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 15/7/2020

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 15/7/2020.

      Mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) hàng tháng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp và người lao động quan tâm.Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2020); trong đó đã điều chỉnh mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) với một số doanh nghiệp đủ điều kiện.Mức đóng vào quỹ hưu trí (HT), quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS), quỹ TNLĐ-BNN, BHTN, BHYT; cụ thể, từ ngày 15/7/2020:1. Đối với người lao động Việt Nam- Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH: Người sử dụng lao độngNgười lao động   BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT   HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN    14%3%0.3%1%3%8%--1%1.5%   21.3%10.5%   Tổng cộng 31.8% - Trường hợp doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn: Người sử dụng lao độngNgười lao động   BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT   HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN    14%3%0.5%1%3%8%--1%1.5%   21.5%10.5%          Tổng cộng 32% 2. Đối với người lao động nước ngoàiTừ nay đến hết năm 2021:- Trường hợp Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TN&XH: Người sử dụng lao độngNgười lao động   BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT   HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN    -3%0.3%-3%----1.5%   6.3%1.5%   Tổng cộng 7.8% - Trường hợp Doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn: Người sử dụng lao độngNgười lao động   BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT   HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN HTÔĐ-TSTNLĐ-BNN    -3%0.5%-3%----1.5%   6.5%1.5%   Tổng cộng 8% Từ ngày 01/01/2022, đối với lao động nước ngoài, bổ sung vào 02 bảng trên:-  Người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.- Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất.